แบรนด์

ขณะนี้กำัลังทดสอบระบบ โปรดมาลงทะเบียนใหม่ วันที่ 1 กันยายน ขอบคุณค่ะ

กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
E-mail* ทางโครงการจะใช้อีเมลเป็นหลักฐานการสมัคร
และยืนยันการสมัคร
Password* (ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น)
Confirm Password*  
เพศ*
ชาย หญิง
 
ชื่อ (ภาษาไทย)* (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า นาย/นางสาว)
นามสกุล*  
วันเกิด*  
เลขประจำตัวประชาชน*  
จังหวัด*  
โรงเรียน*  
กำลังศึกษาอยู่ชั้น*  
โทรศัพท์เคลื่อนที่*
-
(เพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการ)
บ้าน
- ต่อ
สะดวกให้ติดต่อที่เบอร์*
บ้าน มือถือ
 
   
รายการใดต่อไปนี้ที่ท่านรับประทานภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. แบรนด์ซุปไก่สกัด รสต้นตำรับ 4. แบรนด์ เจนยู
2. แบรนด์ซุปไก่สกัด รสกลมกล่อม 5. เครื่องดื่มบำรุงสมองอื่น ๆ ระบุ  
3. ซุปไก่สกัด ยี่ห้ออื่น ระบุ
 
6. แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมโสม 10.แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดผสมน้ำมันปลาและเลซิติน
7. แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมตังกุย
11. แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด ผสมน้ำผึ้ง
8. แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมถั่งเฉ้า 12. แบรนด์ซุปไก่สกัด สูตร วี-ไลค์
9. แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมเห็ดหลินจือ
 
13. แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมธาตุเหล็กและวิตามินบี ชนิดเม็ด
14. แบรนด์ ชนิดเม็ด อื่นๆ ระบุ 15. วิตามินและแร่ธาตุ ระบุ  
 
16. วีต้า พรุนสกัดเข้มข้น 19. แบรนด์รังนก
17. วีต้า เบอร์รี่สกัดเข้มข้น 20. รังนกยี่ห้ออื่น
18 วีต้า ควินซ์สกัดเข้มข้น
 
21. ไม่รับประทานเลย    
 
ท่านดื่มซุปไก่สกัดบ่อยแค่ไหนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
1. ดื่มทุกวัน 2. ดื่มสัปดาห์ละ 2-6 ครั้ง
3. ดื่มสัปดาห์ละครั้ง 4. ดื่มอย่างน้อยเดือนละครั้ง
5. เคยดื่ม แต่หยุดดื่มมานานกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
6. เคยดื่ม แต่หยุดดื่มมานานกว่า 3 เดือน 7. ไม่เคยดื่ม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน