แบรนด์

 
ให้น้องๆเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอและกระดาษทด สำหรับวิชาคำนวณ) ให้พร้อมก่อนลงมือทำข้อสอบ
น้องๆจะมีเวลาทำข้อสอบในแต่ละวิชา 30 นาที ขอให้น้องๆตั้งใจทำข้อสอบ ไม่ดูหนังสือหรือนำอุปกรณ์ช่วยในการคิดมาใช้
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทดสอบวัดความรู้ของน้องๆเอง
เมื่อทำเสร็จ น้องๆจะทราบคะแนนที่ได้ พร้อมทั้งเฉลยข้อสอบ เพื่อที่น้องๆจะได้กลับไปอ่านทบทวนในข้อที่ยังทำไม่ถูกต้องต่อไป
ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบ