แบรนด์

เปิดรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. รับสมัครไม่จำกัดจำนวน

เฉพาะผู้ที่สมัครเข้ามาก่อน 25,000 คนแรก จะได้รับหนังสือแบรนด์คู่มือติวครบทุกวิชา และมีสิทธิ์เข้าเรียน
สดจากอาจารย์ติวเตอร์ในห้องเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองจะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือ และสามารถเข้าเรียนในห้องติวสดได้ ในกรณีที่มีเพื่อนตัวจริง
สละสิทธิ์ หรือมีที่นั่งว่าง

ผู้เป็นรายชื่อสำรองสามารถ download หนังสือแบรนด์คู่มือติวได้จากเว็บไซต์
www.brandssummercamp.com และเข้าชมการถ่ายทอดสดการสอนได้ทาง
www.facebook.com/BRANDSWorldThailand