แบรนด์

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละปีมีนักเรียนสมัครเข้าสอบคัดเลือกกว่า 150,000 คน และใช้การสอบแข่งขันครั้งนี้เพื่อกำหนดประเภทวิชาคณะ และมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผลลัพธ์จากการสอบครั้งนี้อาจหมายถึงการกำหนดอาชีพตลอดจนการกำหนดอนาคตของนักเรียน


บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เม็ด และวีต้าพรุน และเบอร์รี่สกัดเข้มข้น ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอดจึงจัดตั้งโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ขึ้นในปี 2533 และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 27 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดติวเข้มให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ นับเป็นโครงการที่มีอาจารย์ติวชื่อดังระดับประเทศพร้อมใจมาร่วมติวเข้มเพิ่มพลังสมองให้กับเยาวชน พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ได้จัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอนฟรี เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับรู้ความเข้าใจในการบรรยายมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯกว่า 500,000 คนแล้ว และในปีนี้ ทางโครงการได้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ด้วยการเปิดการติวผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้


1. เพิ่มพลังสมอง พิชิต Admissions กับติวเตอร์ชื่อดังตัวจริงระดับประเทศ
   a.ติวสด ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
   b.ติวผ่านสัญญาณดาวเทียมที่
      • เชียงใหม่                    : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                           ห้องประชุมกระถินณรงค์
      • ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                            ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
      • สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
                                           ห้องประชุมกระถินณรงค์
      • ยะลา : หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. ติวแบบ Real time ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องรายการ Thai Visions Channel ดังนี้
   True MPEG4 ประเภทสมาชิกที่จ่ายค่าบริการรายเดือน ช่อง 78
   True MPEG2 ช่อง 106
   กล่อง GMM Z ช่อง 279
   PSI ช่อง 227
   กล่อง Sunbox ช่อง 83
   INFORSAT ช่อง 245
3. ติวผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ช่อง dltv14(CATV-CH60/DSTV-CH199) ออกอากาศระหว่างวันที่
   15-20 ตุลาคม 2558
4. ติวสดผ่านอินเตอร์เนท ได้ที่ https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand?fref=ts

นอกจากนี้น้องๆ ที่สมัครร่วมติวสดไม่ทันยังสามารถ download คู่มือติวแบรนด์ได้จากเว็ปไซต์ www.brandssummercamp.com ได้อีกด้วยจากความสำเร็จของ โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ที่ผ่านมา ทำให้โครงการได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลที่ 1 Gold Award แผนการตลาดดีเด่น ครั้งที่ 9 ประเภทส่งเสริมสังคม ประจำปี 2535-2536 จากการจัดประกวด โดยสาขา วิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มบริหารการตลาด รางวัลดีเด่นในการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
จากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ถึง 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 10 ปี 2534-2535 ครั้งที่ 11
ปี 2535-2536 ครั้งที่ 13 ปี 2537-2538 และครั้งที่ 14 ปี 2538-2539


รางวัลบริษัทดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการแห่งเอเชีย ประจำปี 2538 จาก The Asian Institute of Management รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ประจำปี 2540 จากสมาคม นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย รางวัล Gold Awards ประเภท Most Effective
Long Term Marketing Campaign และ รางวัล Silver Awards ประเภท Best Activity Generating Brand Royalty จากสถาบัน Promotion Marketing Awards of Asia 2004 โดย PMAA ประเทศสิงคโปร์ รางวัล Globe Awards ประเภท Most Effective
Long Term Marketing Campaign และ รางวัล Gold Awards ประเภท Best Activity Generating Brand Royalty จากสถาบัน MAA Worldwide Awards โดย Marketing Association Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์
สร้างเจตคติที่ดีให้แก่ เยาวชนของชาติในด้านการศึกษา มุ่งมั่นและ ปรารถนาให้เยาวชนของชาติ ได้มีอนาคตที่งดงามสืบไป